Hitta en konsult

Här kan du hitta validerade tillgänglighetskonsulter och söka i hela Svensk Tillgänglighets medlemsregister.

ValideradFöretagTelefonHemsidaVerksamhetsområden
Add Access0707-51 26 58 Johan
0707-51 03 80 Zdenka
www.addaccess.seCertifierad sakkunnig tillgänglighet enl. TIL2. Granskar, rådgiver och besiktar under byggprocessens alla delar. Inventerar befintliga objekt, ger förslag till förbättringar. Erbjuder stort urval av utbildningar i regelverkskrav kring tillgänglighet.
Arkaden Arkitekt & Bygg AB+3584573430696 FilipArkitekt, Tillgänglighetskonsult
Axess Lab076-033 93 33 Hampuswww.axesslab.comWeb, internet tjänster och e-tjänster
Begripsam AB070-147 53 13 Louisewww.begripsam.seTillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter. Vi genomför användartester, håller seminarier och föreläsningar samt leder workshops.
Bennani Group AB08-410 233 66 Iliaswww.bennani.seAllt inom digital tillgänglighet sedan 2002: Tekniska revisioner av webb och appar, användartester, stöd vid upphandlingar, tillgängliga PDF-dokument, ljud och videoredigering, textning och syntolkning av video, transkriberingar av ljud (t.ex. podcasts), utbildning för utvecklare, ux och redaktörer, föreläsningar samt webbutveckling.
Beteendebyrån076-946 79 77 Camillawww.beteendebyran.comUtbildning och handledning runt personer med kognitiv funktionsnedsättning och beteendeproblematik. Inventering av fysisk miljö. Kognitiva hjälpmedel. Finns i Stockholm men kan åka över hela Sverige.
Bjelle Media AB070-407 39 89 Ylvawww.bjellemedia.seBjelle Media gör byråkratin begriplig. Kombinationen journalist och statsvetare kan göra underverk. Tillgänglig information och kommunikation, lättläst svenska, klarspråk, film, TV, video, utbildning, konferenser, moderator. Inventering av tillgänglighet.
Boarve Konsult AB070-755 61 14 Ullawww.boarve.seTillgänglig information, lättläst svenska, mänskliga rättigheter
Cado AB0708-43 79 36 Kjellwww.cado.seTillgänglighet till lekplatser för barn och vuxna.
Centrum för Tillgänglighet076-811 71 00 Per-Anderswww.ctill.seUtbildning, Inköp och upphandlingar, Möten och konferenser , Web, internet tjänster och e-tjänster, Film, TV, video och media, Telefonitjänster, Inventeringar fysisk miljö, Enkelt avhjälpta hinder, Ny- och ombyggnationer
Cognix AB073-817 71 38 Lenawww.cognix.se

Tillgänglig information, kognitiva funktionsnedsättningar, NPF
Digitalist070-612 02 42 Ulrikawww.digitalist.seWeb, internet tjänster och e-tjänster
En bild av dyslexi073-63 29 717 Susannasusannacederquist.comFöreläser, utbildar och ger råd om förhållningssätt på dyslexi. Om tillgänglig text och hållbar utbildning. Om dyslexistyrkor och hur vi kan ”kompetenseffektivisera” mera. Innovation: Blipsay lyssningskoder.
ETU08-28 49 08
0708-80 70 07 Stina
www.etu.seUtbildning, Inköp och upphandlingar, Web, internet tjänster och e-tjänster, Skriftlig information och Lättläst Svenska
Europea i Malmö AB
T-Meeting
070-919 65 00 Maxwww.tmeeting.seInnovationer.
Tillgänglig telefoni och tillgängliga möten.
T-Meetings produktfamilj har hastigt blivit hyperaktuella. Alla behöver kunna samtala med närstående, med vård och omsorg, i arbetet, på fritiden och i utbildning. Våra lösningar gör att även hörselskadade, döva och dövblinda kan vara med. Satsningar på digitala kommunikationslösningar behöver vara framtidssäkra och skalbara. Vi erbjuder just detta genom att vår teknik bygger på integritet och öppen standard.
Flexénita 08-512 418 03
070-534 90 17 Susanne
www.flexenita.seUtbildning och anpassning av IT teknik för personer med kognitiva funktionsnedsättningar i arbete och skola.
Floattech Sweden AB070-339 99 85 Haraldwww.floattech.seBadramper.
Guldmann Sverige AB0734-10 12 60 Lars www.stepless.seSpecialister på lyftplattformar för tillgänglighetsanpassning. Både standardlösningar och kundanpassade lösningar.
Haus AB
070-398 51 51
Robert
www.haus.seKommunikation och digitala plattformar
Iris Hadar ABVäxel: 08-39 92 00
Lisa Gustafsson 08-399224
www.iris.se/for-arbetsgivare/Vi erbjuder utbildningar inom bemötande, arbetsplatsanpassning, jobbmatchning, rehabilitering och mycket mer! Vi finns över hela landet och skräddarsyr utifrån era behov.
Iris Intermedia AB08-39 93 00
James ON AB070-839 21 80 PerSakkunnig tillgänglighet. Mobilitet, digitala verktyg.
Kvadrin AB070-872 14 50 Christinawww.kvadrin.searkitekt, fysisk tillgänglighet
Lernvall Arkitekt & Design031-83 14 24
0703-56 70 24 Birgitta
Inventeringar fysisk miljö, Ny- och ombyggnationer
Lilian Müller Tillgänglighetskonsult 070-562 56 17 Lilian- Inventering av byggnader och utomhus
- Ritningsgranskningar
- Tillgänglighetsrådgivning inför planerad ny, om- eller tillbyggnad; anläggning, verksamhetsutveckling
- Tillgänglighetsanalyser och åtgärdsprogram
- Granskning och sakkunnighetsutlåtande (är certifierad sakkunnig tillgänglighet)
- föreläsningar och utbildningspaket
LIME Samhällsplanering & Fastighet073-181 31 01
072-717 44 58 Ing-Marie
www.samhallsplanering.se
Livet rullar Vidare0707-66 24 09 Lars-Göranlivetrullarvidare.blogg.seUtbildning, Möten och konferenser , Inventeringar fysisk miljö, Enkelt avhjälpta hinder, Ny- och ombyggnationer
MagMa Miljö & Tillgänglighet076 844 50 85 Magnuswww.magmamiljo.se

Friluftsplanering och tillgänglighetstjänster i utomhusmiljöer: till exempel inventering av
naturreservat, friluftsområden, allmän platsmark, gatumark/parker, lekplatser och andra anläggningar.
Utbildningar och föredrag om utemiljöer samt framtagande av informationsmaterial om detta.

Besiktning och ritningsgranskning av byggnader i bygglovsprocessens olika skeden ur tillgänglighetssynpunkt, samt enkelt avhjälpta hinder.

Matting SolutionsTel: 0322-67 08 16
Mobil: 070-620 26 05 Ulrik
www.mattingsolutions.seTillgängliga miljöer inom bygg och fastighet. Ledstråk, tillgängliga entréer, taktila ledstråk, kontrastmarkeringar. Välfärdsteknik, tex T.app, som är en app för digital orientering.
MAWINGU0701-75 98 56 Karl-Ottowww.mawingu.seInomhusnavigering, utveckling av tillgängliga appar för mobil och dator.
Metamatrix08-506 533 00 Helenwww.metamatrix.seDigital tillgänglighet och webbtillgänglighet.
Nanyoung070-839 95 45 Anettewww.nanyoung.seTillgänglighetskonsult. Enkelt avhjälpta hinder och inventering i Västra Götalandsregionens databas TD3. Projektledning, ledsagning, enkel webb. Tillgänglighets- och ledstråksrådgivning.
Pernheim Skyltdesign AB0722-231940 Christerwww.perneheim.comEnkelt avhjälpta hinder, Ny- och ombyggnationer Tillgänglighetsanpassade skyltprogram, Tillverkning av skyltar, ledstråk, kontrastmarkeringar på glas och i trappor osv.
Wayfinding dvs Hur man anpassar vägvisning i byggnader för tillgänglighet. Inventering, projektledning. Finns i hela Sverige och Norden.
Punkt Design AB0223-424 20 Monawww.pdfagersta.se
Quality Hotell Winn Haninge070- 160 27 74 Carinawww.nordicchoicehotels.seVår mål är att vara Sveriges mest tillgängliga hotell!
Röselidens Tillgänglighet0730-888 339 Monicawww.roseliden.seUtbildning, Inventeringar fysisk miljö, Enkelt avhjälpta hinder, Ny- och ombyggnationer. Inventerar i Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas (TD)
Segura Tillgänglig Arkitektur AB070-600 71 71 Normawww.
segura.nu
Arkitektur
Certifierad Tillgänglighetssakkunnig
SG ACCESS AB07-579 56 95 Henrik
070-262 19 75 Carin
www.sgaccess.comSkyltföretag med tillgänglighet i fokus. Skyltar, taktila kartor, kontrastmarkering, ledstråk, svällpapper. Design, formgivning, projektledning, rådgivning och skyltplanering, tillverkning och montering. Universell utformning, visuell, taktil och punktskrift. Taktil grafik. Företaget verksamt över hela landet, huvudort Halmstad.
Skolkraft070-2843957 Johannawww.joannalundin.seFöreläser, inspirerar och coachar inom NPF, anpassningar & skolutveckling.
Speakat070-7841451 Ramiwww.speakat.seTillgänglighet, KMA och brand.
Språkkonsulterna AB070-339 02 95
Anki
www.sprakkonsulterna.seKonsultbyrå med lång erfarenhet av klarspråk och lätt svenska. Vi arbetar med tillgänglig skriftlig och muntlig kommunikation på webben och andra kanaler. Vi skriver, granskar, utbildar och ger råd om lättläst.
SvH Projektbyrå AB0736-634563 Sofiawww.svhprojektbyra.sePlanering och uppföljning av byggda miljöer
Tillgänglighetskonsult Christin Jönsson076-108 67 75 ChristinTillgänglighetskonsult Christin Jönsson LinkedInTillhandahåller tjänster med fokus på byggnader, tomter, allmän platsmark: lekplatser, torg, park- och gatumark. Rörligt friluftsliv; tillgänglighetsinventering, information om naturen.

Ritningsgranskning i alla skeden (har arbetat med tillgänglighetsgranskning av ritningar på bygglovsavdelning), tillgänglighetsinventering i utemiljöer och byggnader. Föreläsningar om tillgänglighet i utemiljö.
Tundell och Salmson AB08-720 20 80 Veronicawww.tundellsalmsonaudio.seExperter på syntolkning, talat ljud och tillgänglighet.
Uttryckeriet070-396 84 66 Ulrikawww.uttryckeriet.seKlarspråk och tillgängliga dokument.