Validera dig!

Medlemmar i branschorganisationen kan validera en person från sitt företag, genom att kontakta styrelseledamot Zdenka Sramkova på 070-751 03 80, maila till zdenka.sramkova@gmail.com eller genom att använda kontaktformuläret nedan.

  Flicka som skriker brevid en decibelmätare.

  Bli validerad

  Vår målsättning är att alla tillgänglighetskonsulter ska ha kunskap om hela mångfalden av tillgänglighetsarbete, inte bara sin egen spetskompetens. Vi erbjuder våra medlemsföretag möjlighet att validera sina tillgänglighetskonsulter. Valideringen är kopplad till ditt företag.

  En validerad konsult har kunskap om tillgängliga lokaler, tillgänglig information, kommunikation och webb samt tillgängliga metoder för att rekrytera, befordra och utbilda personal.

  Vårt valideringsverktyg baseras på innehållet i ”Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren” utgiven av Myndigheten för delaktighet (MFD) 2015.

  Testet omfattar ett urval av frågor om tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och kommunikation samt fysisk tillgänglighet.

  Testet genomförs på distans via ett verktyg på internet. Du får en inloggningskod av testledaren.

  I medlemsårsavgift ingår ett test med ett omprov. Vid omprovet ändras frågorna. För ytterligare tester eller omprov tas en extra avgift.

  Fler frågor:

  Kontakta vår testledare Zdenka Sramkova
  zdenka.sramkova@gmail.com
  0707-51 03 80

  bildexempel på hur intyget ser ut. Här visas det för två olika personer som genomfört testet.
  Så här ser våra uppdaterade intyg för godkänd validering ut.