Välkommen till Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet!

Svensk Tillgänglighet är en branschorganisation för företag, som arbetar för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Branschorganisationen är till för tillgänglighetskonsulter och andra i samma bransch. Vi är en ideell organisation.

Branschorganisationen har medlemmar och validerade medlemmar.

Vår validering är en kvalitetssäkring, som vi kallar Tillgänglighetsnyckeln.

Validerade konsulter är kvalitetssäkrade enligt krav som tagits fram tillsammans med Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam) och Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden). Valideringen är baserad på Myndigheten för delaktighets Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren (2015).

Vi sätter tillgänglighetskonsultens behov i fokus. Vi har ett välutvecklat kontaktnät, som omfattar beslutsfattare på många nivåer. Du får genom medlemskapet tillgång till värdefull omvärldsbevakning, som berör frågor om tillgänglighet och samhällsutveckling. Årligen arrangeras träffar där du får träffa beslutsfattare, forskare och andra viktiga samhällsaktörer.

Styrelsen, fem glada kvinnor i sina bästa år. Och Ulrik är med på en datorskärm.

Styrelsen

Lisa Gustafsson
Iris AB

Ulrik Bergvall
Matting AB

Ylva Bjelle, ordförande
Bjelle Media AB

Christin Jönsson
Tillgänglighetskonsult

Zdenka Sramkova
Add Access

Susanne Barkvik
Flexénita AB

Carin Björses
SG Access AB