Välkommen till Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet!

Svensk Tillgänglighet är en branschorganisation för företag, som arbetar för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Branschorganisationen är till för tillgänglighetskonsulter och andra i samma bransch. Vi är en ideell organisation.

Branschorganisationen har medlemmar och validerade medlemmar.

Vår validering är en kvalitetssäkring, som vi kallar Tillgänglighetsnyckeln.

Validerade konsulter är kvalitetssäkrade enligt krav som tagits fram tillsammans med Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam) och Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden). Valideringen är baserad på Myndigheten för delaktighets Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren (2015).

Vi sätter tillgänglighetskonsultens behov i fokus. Vi har ett välutvecklat kontaktnät, som omfattar beslutsfattare på många nivåer. Du får genom medlemskapet tillgång till värdefull omvärldsbevakning, som berör frågor om tillgänglighet och samhällsutveckling. Årligen arrangeras träffar där du får träffa beslutsfattare, forskare och andra viktiga samhällsaktörer.

Den nya styrelsen för 2023
Två män och sex kvinnor med olika klädsel står uppradade mot en vit vägg.
Carin Björses,sekreterare
Porträtt av Carin Björses, sekreterare med långt brunt hår och svarta kattögonformade glasögon.

Styrelsen

Anette Andersson, ordförande
Nanyoung AB

Monica af Klinteberg, vice ordförande
Röselidens Tillgänglighet AB

Zdenka Sramkova, valideringsansvarig
Add Access AB

Susanne Barkvik, kassör
Flexénita AB

Carin Björses, sekreterare
SG Access AB

Sara Lerén
Stendahls

Kristian Farkas
AK Global

Alma Coco, ersättare
T-meeting AB

Jimmie Forsman, ersättare
Forsman Arkitektur AB