Kontakt

Vill du ha hjälp med tillgänglighet är det bäst att direkt kontakta våra medlemsföretag.

Kontaktuppgifter medlemsföretag

Undrar du om medlemskapet eller annat som har med branschorganisationen att göra:

info@svensktillganglighet.se

070 407 39 89

Person i grön inomhusmiljö som med en apparat i handen interagerar med en skärm.,