Vi har inventerat vallokaler

Drygt 20 av våra experter har anlitats av Myndigheten för delaktighet (MFD) för att inventera vallokaler. Det är vi stolta över.

För att undersöka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning användes MFD:s checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler. Förutom framkomlighet undersöktes också om hänsyn tagits till akustik, kognition, allergi, synnedsättning och säkra utrymningsvägar vid brand.

Tillsammans har vi en bred kompetens kring tillgänglighet vid olika behov runt om i hela Sverige. Läs gärna hur media uppmärksammat inventeringen på vår Facebooksida.

På bilden förtidsröstar Margaretha Odelmark från Viksjö på biblioteket i Jakobsberg i Järfälla. Om hon valt att bege sig till biblioteket i Kalhäll hade det varit betydligt mindre svängrum.

Myndigheten för delaktighet har efter valet presenterat en sammanställning av de 191 inventeringar som gjorts över landet.
Här kan du läsa resultatet. 

I maj 2019 är det EU-val. Då hoppas vi att alla vallokaler är tillgängliga för alla.