gruppbild från svensk tillgänglighets besök i Handicapens hus

Vår historia

Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet bilades 2012. Syftet var att samla konsulter och företag inom tillgänglighet för att utbilda olika EU-projekt, för att deras verksamhet skulle blir mer tillgänglig för olika deltagare. EU-projekten fanns i ESF-projektet Processtöd Tillgänglighet, som drevs av Myndigheten för Handikappolitisk Samordning (Handisam) tillsammans med dåvarande Handikappförbunden (idag Funktionsrätt Sverige) mellan 2008 – 2013. Syftet var även att skapa nätverk och kontakter mellan olika privata aktörer och experter inom tillgänglighet, för att utbilda varandra inom respektive expertområde, dela omvärldsbevakning och hitta givande samarbeten och tillsammans driva utvecklingen framåt mot ett samhälle där alla kan delta.

Valideringen Tillgänglighetsnyckeln togs fram tillsammans med ESF-projektet, för att garantera att en validerad tillgänglighetskonsult har en bred kunskap om tillgänglighet, inte bara sitt eget expertområde, det vill säga både fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet samt tillgänglig information och kommunikation. Valideringen Tillgänglighetsnyckeln utgår från Riktlinjer för tillgänglighet – Riv Hindren, utgiven av Handisam, senare Myndigheten för Delaktighet, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt diskrimineringslagstiftningen.  

Projekt tar slut och försvinner, men genom att bilda en branschorganisation skulle detta nätverk av experter inom tillgänglighet med F-skatt kunna leva vidare även efter att Processtöd Tillgänglighet avslutats 2013. 

Det är skillnad på föreningar, organisationer och företag. Vår ideella organisation Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet samlar privata företag. Konsultlistan på hemsidan www.svensktillganglihet.se har använts flitigt och genererat många uppdrag till olika medlemsföretag. Idag i januari 2023 finns 45 medlemsföretag.

Text: Ylva Bjelle, ordförande Svensk Tillgänglighet 2017 – 2023 
samt även kommunikatör på Handisam 2008 – 2012