Naturreservatet Garnudden blev tillgängligt

I Salems kommun söder om Stockholm ligger naturreservatet Garnudden vid sjön Uttran. Naturreservatet är numera tillgängligt med badramp, ledstråk, utegym och grillplats för alla. Flera tillgänglighetskonsulter från Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet har varit involverade. 

flygfoto över Möllebadet där det nu finns en badramp för rörelsehindrade
Flygfoto över Möllebadet där det nu finns en badramp.

Friluftsplaneraren och tillgänglighetsrådgivaren Magnus Mattisson fick uppdraget 2017. Då sökte Salems kommun LONA-bidrag för att förbättra tillgängligheten. Det är statliga lokala naturvårdsbidrag, där staten via Länsstyrelsen står för halva kostnaden. I Salem skulle badplatsen vid Möllebadet bli tillgängligt och naturreservatet öppnas för fler.

– Frågan har drivits av lokala politiker, vilket inte alltid är så vanligt, säger Magnus Mattisson, som imponerats av engagemanget hos Salems kommunala råd för funktionshindersfrågor, där Ulla Eklöf (M) är ordförande och Margareta Häll Assarsson representerar SRF. 

Magnus Mattisson har ingått i en projektgrupp med representanter från kommunen och gett råd, tips och bygganvisningar. Badet har nu blivit tillgängligt med en badramp från Floattech i Värnamo. Marken ner till badet är hårdgjord och det finns en rullstol anpassad för bad att låna i kiosken. 

I naturreservatet finns nu ett 1,5 kilometer långt ledstråk, så att besökare som använder teknikkäpp lättare ska kunna orientera sig längs spåret. 

ledstråk i naturreservatet Garnudden

– Det har blivit en utmaning att underhålla ledstråket, som ju utsätts för väder, vind och snöplogning. Det är gjort av stående plankor, berättar Magnus, som drivit sitt företag Magma Miljö & Tillgänglighet sedan 2009.

Utegymmet har kompletterats så att alla kan träna, även de som använder rullstol. Det finns också redskap för muskelsvaga personer. En anpassad grillplats har installerats med ett multibord, som gör att alla kan komma intill.

kvinna i rullstol som tränar vid Garnuddens utegym

En taktil karta med upphöjd information gör det möjligt att orientera sig i området för den som har nedsatt syn. SG Access har gjort den taktila kartan, där informationen även går att läsa med hjälp av punktskrift. 

– Med hjälp av kartan kan man till och med få reda på hur brant lutning det är på gångvägen och efter vägarna, säger Henrik Callenberg på SG Access.

en hand som läser en taktil skylt

På skylten finns också en QR-kod. Med hjälp av den kan man få information om området uppläst i sin mobiltelefon.

– QR-koden gjorde vi med hjälp av hemsidan www.skapaqrkod.se berättar Magnus Mattisson. 

taktil karta över Garnuddens naturreservat

Salems kommun har cirka 17 000 invånare. Garnuddens naturreservat ligger fem minuters promenad från Rönninge pendeltågstation. Vid reservatet finns även några parkeringsplatser.  

Text: Ylva Bjelle, 
ordförande i Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet, där det finns länkar till ännu fler företag som arbetar med tillgänglighet. I maj 2021 planerar vi ett medlemsmöte just i Garnudden, så vi alla kan uppleva det goda exemplet.

Se gärna en fyra minuters film om tillgänglighetssatsningarna i Garnuddens naturreservat från Salems kommuns Facebooksida. 
På denna länk till Youtube finns en syntolkad version av filmen.