gruppbild från svensk tillgänglighets besök i Handicapens hus

Lyckad studieresa

Vår studieresa till Lund, Malmö och Handicapens Hus i Danmark blev mycket lyckad. En busslast med nöjda deltagare återkom från Danmark på fredagen.

Torsdagen 24 oktober deltog vi på Certec informerar på LTH, Lunds Tekniska Högskola. Certecs årliga konferens hade 430 deltagare, som lyssnade på föredrag och besökte montrar. Vi lyssnade på flera av våra medlemmar som föreläste, bland annat Lilian Müller, Ulrik Bergvall och Anette Andersson. På kvällen åt vi en gemensam middag på 25:e våningen på Malmö Hotel Live. Trevligt att lära känna nya branschkollegor.

Fredagen 25 oktober åkte vi med inhyrd buss till Taastrup i Danmark för att se Handicapens Hus – ”världens mest tillgängliga kontor”. Vi blev guidade av Jesper  Boesen, som varit med från början och ”beställt” huset, som Danmarks alla handikapporganisationer delar. Den byggherre som fick uppdraget var tvungen att genomgå en insiktsutbildning. Huset var nybyggt 2012.

– Detta är ett demonstrationshus, för att visa världen hur tillgängligt det kan bli, utan att det kostar mer, sa Jesper Boesen.

Huset har till och med en lägre kostnad per kvadratmeter än andra byggnader, eftersom man ”gjort rätt från början” och inte behövt anpassa i efterhand (16 000 dkk/m2 istället för 17 500 dkk/m2). Huset är också energiklassat 2015. Jesper berättade om hur regnvatten tas tillvara, om hur den stora mängden fönster ger mycket dagsljus med mera. Sedan fick vi en rundvandring då vi också fotograferade flitigt. Några bilder finns här.

Text och foto: Ylva Bjelle

Bild från parkeringsplatsen. Tillgängligheten börjar redan där.

Tillgängligheten börjar redan på parkeringsplatsen. Det är säkrare att röra sig mot entrén framför parkerade bilar än bakom.

gruppbild utanför Handicapens Hus

Gruppbild framför entrén till Handicapens Hus i Taastrup.

gudning vid entren och test av ledstråk

Guidning vid entrén och test av ledstråk

Receptionen är tydligt markerad. Bredvid den en stor orienteringstavla där varje sektion har en egen färg.

Receptionen är tydligt markerad. En stor orienteringstavla visar att varje del av huset har en egen färg.

Guiden Jesper berättar för gruppen om handikappens hus

Guiden Jesper Boesen berättar om akustiken och ljusinsläppet i Handicapens Hus.

Brandsäkra celler finns på flera platser i huset.

Så några bilder från torsdagen på Certec

Åtta tillgänglighetskonsulter framför Svensk Tillgänglighets roll up

Åtta tillgänglighetskonsulter framför Svensk Tillgänglighets roll up.

Middagsbord med deltagare på 25:e våningen.

Middag på 25:e våningen.