Ordförandeklubba

Årsmöte 6 april kl 12-13

Onsdag 6 april har vi digitalt årsmöte under lunchtimmen 12.00-13.00.
Välkommen att delta! Anmälan: info@svensktillganglighet.se

Årsmötet kommer välja styrelse, anta en verksamhetsplan och budget för 2022 samt fastställa verksamhetsberättelse för 2021. Här följer en sammanfattning av vår verksamhetsberättelse för 2021.

Även år 2021 har präglats av Coronapandemin. Planerade fysiska nätverksträffar har skjutits fram i omgångar. I stället har vi haft digitala lunchträffar på temat ”Lär känna branschen” vid tre tillfällen under våren 2021. Träffarna var digitala 23/4, 7/5, 27/5 och innehöll fyra företagspresentationer per lunchmöte via Zoom. Totalt presenterade tolv medlemsföretag sin verksamhet. De tre lunchträffarna spelades in i Zoom och lades sedan upp med länk i vår slutna Facebookgrupp. Läs om träffarna här.

Årsmötet för 2021 hölls digitalt via Zoom 16 mars 2021.
Årsmötet valde följande styrelse:
Ordförande, Ylva Bjelle, väljs om på ett år
Sekreterare, Carin Björses, 1 år kvar
Ledamot, Monica af Klinteberg, 1 år kvar
Ledamot/marknadsföring, Anette Andersson, 1 år kvar
Valideringsansvarig,  Zdenka Sramkova, Väljs om på två år
Kassör, Susanne Barkvik, Väljs om på två år
Medlemsregisteransvarig, Christin Jönsson, Väljs om på två år.

I sommarens digitala Almedalen deltog vi i ett seminarium om tillgänglig kommunikation arrangerat av T-meeting: “Vad är tillgänglighet och vad innebär tillgänglig kommunikation?” Ordförande Ylva Bjelle berättade om hur Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet arbetar och om vad som kännetecknar kommunikation som är tillgänglig för alla.

”Så går valideringen till” var temat för en lunchföreläsning som erbjöds till alla medlemmar i 23 september. Valideringsansvarig Zdenka Sramkova gick då igenom vårt valideringsverktyg Tillgänglighetsnyckeln under en digital timme. Pga. rådande pandemi kunde vi inte träffas fysiskt, som vi först tänkt. 

Intyget för godkänd validering uppdaterades i december av samma grafiker som gjort vår logotyp.

Vår hemsida har uppskattats och använts för att berätta om vår verksamhet. Flera nyheter om evenemang har publicerats på vår webb

Under året har vi sett en ökad aktivitet i våra Facebookgrupper, både i den öppna @BranschorganisationenSvenskTillganglighet  med 354 följare (289 följare vid förra årsmötet) och i den slutna för endast medlemmar (48 personer anslutna) samt i den privata gruppen Arbetsgrupp Fysisk Tillgänglighet (33 personer anslutna – dock inte enbart medlemmar).

Ett antal inlägg marknadsfördes under sommaren i vår öppna Facebookgrupp, vilket gav många visningar, exempelvis ett inlägg om vår medverkan i digitala Almedalen som nådde 1145 personer.

I april 2021 skrev vi följande inlägg som genom marknadsföring nådde 654 personer:  ”Passa på att gå med i vår branschorganisation så missar du inte vår serie lunchföreläsningar under våren. Tolv företag presenteras under tre digitala luncher. Efter sommaren träffas vi på riktigt igen. Vi organiserar företag som arbetar med tillgänglighet. www.svensktillganglighet.se

Under året har vi fortsatt att vårda vårt medlemsregister, så att endast betalande medlemmar syns i konsultlistan på vår hemsida samt att medlemslista i fakturaprogram, program för nyhetsbrev och på vår webb innehåller samma företag. Christin Jönsson är ansvarig för det.
Vi har uppmuntrat medlemmar att se över sin företagspresentation i vår konsultlista. 

Flera uppdragsgivare har hört av sig under året för att få tag i lämplig tillgänglighetskonsult. Då har de hänvisats till konsultlistan på hemsidan, eller så har de formulerat en annons, som ordförande lagt upp i vår slutna Facebookgrupp. I en upphandling önskades validerade konsulter.

I juli fick vi en remiss från Myndigheten för delaktighet (MFD). 
Det var ett utkast till ”En vägledning om tillgängliga lokaler för besökare, samarbetspartners och medarbetare”. Hela styrelsen läste noga och sammanställde vårt remissvar. MFD:s remiss lades också ut på vår slutna Facebooksida, för att de medlemmar som önskade skulle kunna läsa och skicka med synpunkter.  Ylva och Zdenka deltog på MFD:s hearing om detta 16 september. I december fick vi sedan reda på att MFD inte kommer jobba vidare med denna vägledning, utan i stället fokusera på att ge vägledning kring den nya strategin för funktionshinderspolitiken, som regeringen då presenterat.

Ordförande har träffat representant för utredningen för tillgängliga val.

Två nya medlemsföretag:

  1. Segura Tillgänglig arkitektur, Kungsbacka, Norma Segura
  2. Mima arkitekter, Lund, Ella Swan 

Fem medlemsbrev till medlemmarna:

  1. 8 mars 2021, inbjudan till årsmöte, mm.
  2. 14 april om de tre nätverksluncherna under våren.
  3. Glad sommar med inbjudan till evenemang i september om validering.
  4. September; inbjudan till gratis lunch med branschkollegor på olika orter. 
  5. November med påminnelse om gratis lunch med branschkollegor.

10 december genomfördes en lunch i Göteborg på Hotell Opera med fem deltagare. Det kom fram förslag på digitala utbildningar i Zoom, tex om lättläst och frångänglighet, samt önskemål på nya möjligheter till aktivt nätverkande.

Styrelsen har haft digitala styrelsemöten ungefär en gång per månad.