Mer information om att bli medlem

Svensk Tillgänglighet är en branschorganisation för företagare, som arbetar för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Branschorganisationen har medlemmar och validerade medlemmar. Valideringen är en kvalitetssäkring, som vi kallar tillgänglighetsnyckeln.
Validerade konsulter är kvalitetssäkrade enligt krav som tagits fram tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden).

Kraven utgår från lagar och riktlinjer, som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Varje enskild medlem kan genomföra en test för validering. Branschorganisationen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen, se till att kvalitetskraven och god affärssed följs.

Svensk Tillgänglighet arbetar med följande prioriterade områden:

  • Kvalitetsutveckling för medlemmarna.
  • Omvärldsbevakning nationellt och internationellt.
  • Marknadsföring av medlemmarnas kompetens.
  • Opinionsbildning och lobbyverksamhet för ökad tillgänglighet och förbättrade affärsmöjligheter för medlemmarna.

Därför ska du vara medlem!

Svensk Tillgänglighet är den enda organisationen, som sätter tillgänglighetskonsulternas behov i fokus. Genom medlemskap i organisationen får du ett unikt kontaktnät.

Organisationen arbetar såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt med att lyfta fram tillgänglighetsaspekter i utvecklings- och kvalitetsarbete. Organisationen har ett välutvecklat kontaktnät, som omfattar beslutsfattare på många nivåer.

Vi samverkar med andra paraplyorganisationer, för att öka förutsättningarna för att på ett kommersiellt sett arbeta med tillgänglighet. Organisationen har utvecklat samarbete med såväl funktionshindersrörelsen som pensionärsorganisationer. På så vis kan vi fånga upp önskemål, som finns bland de största målgrupperna när det gäller förbättrad tillgänglighet.

Du får genom medlemskapet tillgång till en effektiv och värdefull omvärldsbevakning, som berör frågor om tillgänglighet och samhällsutveckling. Årligen arrangeras träffar där du får träffa beslutsfattare, forskare och andra viktiga samhällsaktörer.

Vi organiserar små och stora företag, exempelvis arkitekter som arbetar med fysisk miljö. Många av våra medlemmar är sakkunniga enligt Boverkets regler.
Vi har medlemmar som arbetar med information och kommunikation. De kan utveckla webbsidor, så att alla kan ta del av dem. Andra medlemmar arbetar med att producera information, som inte utestänger någon, så som texter på lättläst svenska eller tillgänglig formgivning.

Bland våra medlemmar finns de som har djup kunskap om organisationsutveckling, mångfaldsarbete och bemötande. Några medlemmar arbetar specifikt med att skapa arbetsplatser, som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Alla medlemmarna i organisationen finns samlade i databasen. Genom att söka i den hittar du den kompetens du söker, som finns i din närhet.

Hos Svensk Tillgänglighet hittar du konsulter som har djup kunskap om olika funktionsnedsättningar. De kan föreläsa om vad det kan innebära att arbeta med mångfaldsperspektiv eller koppla ihop tillgänglighet och arbetsmiljöarbete. Det som förenar alla medlemmar är att de alltid arbetar för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Medlemmarna har vana av att samarbeta med varandra. Allt för att ge kunden den bästa leveransen. Medlemskap i Svensk Tillgänglighet ger dig ökade affärsmöjligheter.

Genom att alltid framhålla vikten av att arbeta med tillgänglighet, bidrar vi till att bygga ett hållbart Sverige. Ett land där alla ges förutsättningar att växa utifrån sina förutsättningar. Svensk Tillgänglighet har en viktig uppgift att synliggöra medlemsföretagens kompetens.

Du är också välkommen som medlem om du har F-skatt och arbetar med tillgänglighet.
Den årliga avgiften är 1000 kr serviceavgift, samt en medlemsavgift på 200 kr. Summa: 1200 kr.