Navigera till innehållet

Tillgänglig information och kommunikation

När det gäller kommunikation och information arbetar våra medlemsföretag med allt från att producera hemsidor eller gå igenom hemsidor utifrån tillgänglighetsperspektiv. Våra medlemsföretag kan också hjälpa till med att göra kommunikation och information effektivare och enklare när det gäller punktskriftsdokument, ljudfiler från textdokument, ljudböcker, daisyböcker. Eller tillgänglig video och film för publicering på websidor, som mailbilagor eller som DVD eller CD-distribution.

Hemsida av KA Webbyrå