Navigera till innehållet

Fysisk Tillgänglighet

 

Tillgänglighet i skolor, kommunalhus, myndighetslokaler, parker, idrottsanläggningar m. fl.

Våra medlemsföretag arbetar med att hjälpa sina uppdragsgivare att göra den fysiska tillgängligheten bättre.  Oavsett om de arbetar för större eller mindre fastighetsbolag, kommuner, landsting, myndigheter eller andra uppdragsgivare kan de genomföra hela arbetet – från inventering av nuläget, bedömning av lämpliga åtgärder, formulering av handlingsplaner och genomförande av åtgärderna.

I vår medlemsförteckning hittar ni företag med erfarenhet inom det här området.

 

Hemsida av KA Webbyrå