Navigera till innehållet

Vad är tillgänglighet?

 

Tillgänglighet för personer med olika former av funktionsnedsättning sträcker sig över hela samhället och över alla  sociala områden.

Därför pratar gärna om Tillgänglighetskedjan.

Det betyder att alla steg i tillgängligheten måste fungera för att det ska vara både tillgängligt och användbart..

Våra medlemmar kan bistå med olika tjänster och hjälp för att detta ska bli möjligt.

 

Myndigheten för delaktighet (MFD) har regeringens uppdrag att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Läs gärna mer om tillgänglighet på deras webb www.mfd.se

 

 

Hemsida av KA Webbyrå