Navigera till innehållet

Tillgänglighetsnyckeln

Valideringsinstrumentet Tillgänglighetsnyckeln bygger på MFD:s riktlinjer Riv Hindren.

Tillgänglighetskonsulter som gjort kunskapstestet Tillgänglighetsnyckeln har visat att de har en heltäckande /övergripande kunskap om hela tillgänglighetsarbetet.

Tillgänglighetsnyckeln baseras på Myndigheten för Delaktighets Riktlinjer för Tillgänglighet, Riv Hindren som ger anvisningar för hur tillgänglighetsarbete ska bedrivas

 

Trygg affär

En uppdragsgivare som anlitar en Validerad tillgänglighetskonsult kan vara trygg i att konsulten förutom sin spetskompetens också har kunskap om de olika områden som ingår i tillgänglighetsarbetet.

Vid allt tillgänglighetsarbete bör man förvissa sig om att den konsult man anlitar är validerad med tillgänglighetsnyckeln för att garantera en bred kunskap om tillgänglighetsområdet.

 

Bred kunskap om tillgänglighet

Svensk Tillgänglighets målsättning är att alla tillgänglighetskonsulter ska ha kunskap om hela skalan av tillgänglighetsåtgärder.

En validerad konsult har kunskap om tillgängliga lokaler, tillgängliga webbsidor, tillgängliga metoder att rekrytera och tillgängliga metoder att befordra och utbilda personal.

Riv Hindren

Riv Hindren finns att beställa eller att ladda ner på Handisams hemsida

Beställ eller ladda hem riv hindren här

 

Validera dig!

Medlemmar i branschorganisationen kan validera en person från sitt företag, genom att kontakta styrelseledamot Zdenka Sramkova på zdenka.sramkova@gmail.com

 

 

Hemsida av KA Webbyrå