Navigera till innehållet

Du kan få kontakt med styrelsen genom att maila info@svensktillganglighet.se

Bild på styrelsen våren 2017

Från vänster Susanne Barkvik, Per Skedung, Ylva Bjelle, Zdenka Sramkova, Lisa Gustafsson och i datorn Christin Jönsson

Ylva Bjelle, Ordförande
 

Jag har skrivit om tillgänglighet i ett drygt decennium, framför allt om arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning och jag översätert texter till lättläst svenska. 2015 blev jag validerad tillgänglighetskonsult. Jag äger och driver företaget Bjelle Media AB, som gör byråkrati begriplig. Titta gärna in på www.bjellemedia.se

 

Lisa Gustafsson, vice ordförande

Lisa Gustafsson heter jag och jobbar på Iris Hadar sedan 2011. Iris jobbar för att stärka människors förutsättningar. Våra uppdragsgivare är både kommuner, Arbetsförmedlingen och privata företag. Jag har jobbat mycket med våra bemötandeutbildningar där föreläsare med egna funktionsnedsättningar föreläser om bemötande utifrån sina erfarenheter. Vi jobbar med tillgänglighet ur ett ”mjukt” perspektiv och fokuserar på möjligheter.

 

Per skedung, kassör
 

Jag har varit med i Handisams nätverk för tillgänglighetskonsulter sedan det startades i juni 2009. När tillgänglighetsarbetet formaliserades och föreningen bildades blev jag ordförande i den första styrelsen och höll i ordförandeklubban under två år. När jag inte jobbar med Svensk Tillgänglighet arbetar jag i mitt företag Webit Today. Vi producerar film-tv och web. T ex har vi producerat Handisams filmer om tillgänglighet.
 

Zdenka Sramkova, ansvarig validering
 

Zdenka jobbar  för Accessum i Västerås som tillgänglihetskonsult och utbildare.
Åren som tillgänglighetskonsult, med anställningar inom såväl offentlig sektor som ideell organisation och privat firma, ofta med olika kravkaraktär, gav Zdenka förtroende för hennes eget tillgänglighetskunnande samt en bred förmåga att kommunicera, att lyssna och förmedla, samt stödja och styra.
De åren gav även insikt om behovet av en ny branschorganisation, som skulle hjälpa till att permanenta tillgänglighetstänket i samhällsmedvetandet och jämställa tillgänglighetskonsulter med andra konsultgrupper även uppdragsmässigt. Zdenka vill bidra till att etablera en respekterad organisation med en stark position i samhället och dynamisk karaktär, garanterad av kontinuerlig kompetensförvaltning och utveckling.
Kontakta Zdenka om du vill göra vår valideradering
zdenka.sramkova@gmail.com

 

Christin Jönsson

Jag har sedan1990 arbetat inom olika delar av samhällsplaneringen med naturvård, miljöskydd och fysisk tillgänglighet. Har erfarenhet av arbete inom kommunal förvaltning och tillsyn, länsstyrelse och som konsult. Har eget företag sedan 2014 och är sakkunnig inom tillgänglighet och användbarhet. Inventering och ritningsgranskning av tillgänglighet i byggnader, på tomt, allmän platsmark och naturområden. Validerad enligt Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. 

 

Susanne Barkvik

Susanne Barkvik är legitmerad arbetsterapeut och driver företaet Flexénita AB. Susanne är engagerad inom området kognitiv tillgänglighet, bland annat i styrelsen för FKS, Föreningen Kognitivt Stöd.

 

 

Hemsida av KA Webbyrå