Navigera till innehållet

Välkommen till Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet!

Våra medlemsföretag arbetar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i hela Sverige. Bland kunderna finns större och mindre företag, fastighetsbolag, kommuner, landsting och myndigheter, ja alla som vill arbeta med tillgänglighetsfrågor.

Här på hemsidan finns en förteckning över medlemsföretagen. Där har alla företag markerat vilka områden de arbetar med.

Gå gärna in och läs och gilla vår sida på Facebook.

I höst inventerar vi vallokaler på uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD)

MFD har bett oss om hjälp för att inventera vallokaler över hela Sverige. Vill du vara med?
Anmäl ditt intresse till info@svensktillganglighet.se

Ett arvode på 18 000 kr + moms betalas ut per anlitad konsult, som får i uppdrag att inventera åtta vallokaler (fyra förröstningslokaler och fyra på valdagen). Spridning över landet önskas. 15-20 konsulter behövs. Checklistan som kommer att användas hittar du här

 

 

 

Hemsida av KA Webbyrå