Träffa oss i Borås 21-22 november

Ses vi i Borås? Vi medverkar på Funka för livets Mässa och Rikskonvent om funktionsnedsättning med tema Tillgänglighet, Kommunikation & Utbildning. På mässan har Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet en monter. Kom gärna och prata med oss! På Rikskonventet håller vår ordförande Ylva Bjelle en föreläsning och workshop om...

0

Medlemsträff 11 december

Välkommen på medlemsträff tisdag 11 december Tid: 13.00-16.00 Plats: Berghs School of Communication, Sveavägen 34, plan 4 (det finns hiss) 111 93 Stockholm. Anmälan: före 3 december till info@svensktillganglighet.se Pris medlem: Gratis Pris icke medlem: 300 kr som betalas till plusgiro 57 80 23-4. Program 13.00 Inledning. Detta gör vi i Svensk Tillgänglighet. Ordförande...

0

Vi har inventerat vallokaler

Drygt 20 av våra experter har anlitats av Myndigheten för delaktighet (MFD) för att inventera vallokaler. Det är vi stolta över. För att undersöka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning användes MFD:s checklista för tillgängliga vallokaler och röstningslokaler. Förutom framkomlighet undersöktes också om hänsyn tagits till akustik,...

0