Anette Andersson har mörkt hår och glasögon. Hon ler mot kameran.

Anette utbildar sig till syntolk

En av våra styrelsemedlemmar, Anette Andersson på Nanyoung AB, avslutar sin utbildning till syntolk i vår. Här berättar hon om utbildningen:

“Som syntolk sätter du ord på det som enbart hörs, för de som inte ser eller har nedsatt syn. Att sätta färg och form på något i ord och på så sätt beskriva det som händer runt omkring, det som för en handling framåt i en film eller på en scen eller vardagliga saker som seende tar för givet. 

På Fellingsbro Folkhögskola finns den enda utbildningen i landet som utbildar auktoriserade syntolkar. De tar in tio elever per år och erbjuder en gedigen och väl genomtänkt utbildning som täcker in en enorm bredd av ämnen på djupet och ger eleverna en stabil grund att stå på för att kunna syntolka allt ifrån vardagsrelaterade saker till teater, bio eller konst. 

Det är inte enbart personer med synnedsättning som detta gagnar. Även personer med dyslexi eller svårigheter att hänga med i till exempel handlingen i en film, där man inte uppfattar exakt vad som sker, kan ha hjälp av att tolka det man faktiskt ser.

Viktig samhällsinformation kan också vara bra att kunna ta del av som informationsfilmer från staten, kommuner och regioner. Speciellt viktigt har det varit under dessa år av pandemi.” 

Symbolen för syntolkning
Symbolen för syntolkning